Strona startowa

Załaduj LogSPAC-144
SPAC-50
SPAC-432
SPAC-70
SPAC-1.3
SPAC-Mikrofale

Kalendarz zawodów SPAC

Kalendarz Google

Zestawienie 9-ciu najlepszych wyników

Dyplomy SPAC 2008-2022

Wyniki SPAC 2008-2021


Regulaminy:
---------------------
> Regulamin SPAC
> SPAC Rules (En)
> Regulamin IAC

Linki:
---------------------
> SM VHF Contest
> LA VHF contests
> OH VHF contests
> OZ VHF contests
> LY VHF AC
> Hepburn Tropo
> ON4KST Chat
> DX-Cluster
> DXMaps


Administracja

Dyplomy za współzawodnictwo SPAC

Rok 2022 - SP

Lp.

Kategoria

Znak stacji

Miejsce

Dyplom

1

50 MHz

SP5IDR

1

pobierz.gif

2

50 MHz

SQ5N

2

pobierz.gif

3

50 MHz

SQ1FYY

3

pobierz.gif

4

144 MHz

SP2FRY

1

pobierz.gif

5

144 MHz

SN1I

2

pobierz.gif

6

144 MHz

SP7TEE

3

pobierz.gif

7

432 MHz

SP2FRY

1

pobierz.gif

8

432 MHz

SP9SOO

2

pobierz.gif

9

432 MHz

SN1I

3

pobierz.gif

10

1.3 GHz

SQ5N

1

pobierz.gif

11

1.3 GHz

SP2FRY

2

pobierz.gif

12

1.3 GHz

SP2DDV

3

pobierz.gif

13

Mikrofale

SQ5N

1

pobierz.gif

14

Mikrofale

SP9SOO

2

pobierz.gif

 

Rok 2022 - OPEN

Lp.

Kategoria

Znak stacji

Miejsce

Dyplom

1

50 MHz

SM7YNO

1

pobierz.gif

2

144 MHz

SK7CY

1

pobierz.gif

3

432 MHz

SM6VTZ

1

pobierz.gif

4

1.3 GHz

SM6VTZ

1

pobierz.gif

5

Microwaves

LY2FN

1

pobierz.gif

 

Rok 2021 - SP

Lp.

Kategoria

Znak stacji

Miejsce

Dyplom

1

50 MHz

SP8SN

1

pobierz.gif

2

50 MHz

SP7TEE

2

pobierz.gif

3

50 MHz

SP5BRD

3

pobierz.gif

4

70 MHz

SP8SN

1

pobierz.gif

5

70 MHz

SQ7KHZ

2

pobierz.gif

6

70 MHz

SP7TEE

3

pobierz.gif

7

144 MHz

SP2FRY

1

pobierz.gif

8

144 MHz

SN1I

2

pobierz.gif

9

144 MHz

SP7TEE

3

pobierz.gif

10

432 MHz

SP2FRY

1

pobierz.gif

11

432 MHz

SN1I

2

pobierz.gif

12

432 MHz

SP9SOO

3

pobierz.gif

13

1.3 GHz

SQ5N

1

pobierz.gif

14

1.3 GHz

SP2WPY

2

pobierz.gif

15

1.3 GHz

SP2DDV

3

pobierz.gif

16

Mikrofale

SQ5N

1

pobierz.gif

17

Mikrofale

SP9SOO

2

pobierz.gif

18

Mikrofale

SQ2SAT

3

pobierz.gif

 

Rok 2021 - OPEN

Lp.

Kategoria

Znak stacji

Miejsce

Dyplom

1

144 MHz

LY2R

1

pobierz.gif

2

432 MHz

SM6VTZ

1

pobierz.gif

3

1.3 GHz

SM6VTZ

1

pobierz.gif

4

Microwaves

RA2FGG

1

pobierz.gif


Rok 2020 - SP

Lp.

Kategoria

Znak stacji

Miejsce

Dyplom

1

50 MHz

SP8SN

1

pobierz.gif

2

50 MHz

SP5BRD

2

pobierz.gif

3

50 MHz

SP9SOO

3

pobierz.gif

4

70 MHz

SQ7KHZ

1

pobierz.gif

5

70 MHz

SP7MTU

2

pobierz.gif

6

70 MHz

SP3HRN

3

pobierz.gif

7

70 MHz

SP3KEY

3

pobierz.gif

8

144 MHz

SP2FRY

1

pobierz.gif

9

144 MHz

SN1I

2

pobierz.gif

10

144 MHz

SP2HHX

3

pobierz.gif

11

432 MHz

SP2FRY

1

pobierz.gif

12

432 MHz

SN1I

2

pobierz.gif

13

432 MHz

SP2WPY

3

pobierz.gif

14

1.3 GHz

SP2DDV

1

pobierz.gif

15

1.3 GHz

SP2WPY

2

pobierz.gif

16

1.3 GHz

SQ5N

3

pobierz.gif

17

Mikrofale

SP9SOO

1

pobierz.gif

18

Mikrofale

SP9ZKN

2

pobierz.gif

19

Mikrofale

SP8XXN

3

pobierz.gif

 

Rok 2020 - OPEN

Lp.

Kategoria

Znak stacji

Miejsce

Dyplom

1

50 MHz

F1CBC

1

pobierz.gif

2

144 MHz

LY2R

1

pobierz.gif

3

432 MHz

SM6VTZ

1

pobierz.gif

4

1.3 GHz

SM6VTZ

1

pobierz.gif

5

Microwaves

RA2FGG

1

pobierz.gif


Rok 2019 - SP

Lp.

Kategoria

Znak stacji

Miejsce

Dyplom

1

50 MHz

SQ2SAT

1

pobierz.gif

2

50 MHz

SP8SN

2

pobierz.gif

3

50 MHz

SO3AK

3

pobierz.gif

4

144 MHz

SQ6POM

1

pobierz.gif

5

144 MHz

SP2FRY

2

pobierz.gif

6

144 MHz

SN1I

3

pobierz.gif

7

432 MHz

SP2FRY

1

pobierz.gif

8

432 MHz

SN1I

2

pobierz.gif

9

432 MHz

SQ2SAT

3

pobierz.gif

10

1.3 GHz

SQ2SAT

1

pobierz.gif

11

1.3 GHz

SP2DDV

2

pobierz.gif

12

1.3 GHz

SP2WPY

3

pobierz.gif

13

Mikrofale

SP9SOO

1

pobierz.gif

14

Mikrofale

SQ9KPA

2

pobierz.gif

15

Mikrofale

SP9ZKN

3

pobierz.gif

 

Rok 2019 - OPEN

Lp.

Kategoria

Znak stacji

Miejsce

Dyplom

1

144 MHz

LY2R

1

pobierz.gif

2

432 MHz

SM6VTZ

1

pobierz.gif

3

1.3 GHz

SM6VTZ

1

pobierz.gif

4

Microwaves

RA2FGG

1

pobierz.gif

 

Rok 2018 - SP

Lp.

Kategoria

Znak stacji

Miejsce

Dyplom

1

50 MHz

SP1JNY

1

pobierz.gif

2

50 MHz

SP3KEY

2

pobierz.gif

3

50 MHz

SQ7OFB

3

pobierz.gif

4

70 MHz

SQ8AQX

1

pobierz.gif

5

70 MHz

SP2DDV

2

pobierz.gif

6

70 MHz

SP8SN

3

pobierz.gif

7

144 MHz

SP2FRY

1

pobierz.gif

8

144 MHz

SN1I

2

pobierz.gif

9

144 MHz

SP2HHX

3

pobierz.gif

10

432 MHz

SP2FRY

1

pobierz.gif

11

432 MHz

SQ2SAT

2

pobierz.gif

12

432 MHz

SN1I

3

pobierz.gif

13

1.3 GHz

SP2DDV

1

pobierz.gif

14

1.3 GHz

SQ2SAT

2

pobierz.gif

15

1.3 GHz

SP2WPY

3

pobierz.gif

 

Rok 2018 - OPEN

Lp.

Kategoria

Znak stacji

Miejsce

Dyplom

1

144 MHz

OZ1ALS

1

pobierz.gif

2

432 MHz

SM6VTZ

1

pobierz.gif

3

1.3 GHz

SM6VTZ

1

pobierz.gif

 

Rok 2017 - SP

Lp.

Kategoria

Znak stacji

Miejsce

Dyplom

1

50 MHz

SP1JNY

1

pobierz.gif

2

50 MHz

SP1GPY

2

pobierz.gif

3

50 MHz

SP2HHX

3

pobierz.gif

4

70 MHz

SP6TRX

1

pobierz.gif

5

70 MHz

SQ8AQX

2

pobierz.gif

6

70 MHz

SP8SN

3

pobierz.gif

7

144 MHz

SP1JNY

1

pobierz.gif

8

144 MHz

SP2FRY

2

pobierz.gif

9

144 MHz

SN1I

3

pobierz.gif

10

432 MHz

SP2FRY

1

pobierz.gif

11

432 MHz

SP2DDV

2

pobierz.gif

12

432 MHz

SN1I

3

pobierz.gif

13

1.3 GHz

SP2DDV

1

pobierz.gif

14

1.3 GHz

SP2QVH

2

pobierz.gif

15

1.3 GHz

SP7TEE

3

pobierz.gif

16

Mikrofale

SP3TL  

1

pobierz.gif

17

Mikrofale

SP3NK

2

pobierz.gif

18

Mikrofale

SQ3TJD

3

pobierz.gif

 

Rok 2017 - OPEN

Lp.

Kategoria

Znak stacji

Miejsce

Dyplom

1

144 MHz

LY2R

1

pobierz.gif

2

432 MHz

LY2R

1

pobierz.gif

3

1.3 GHz

LY2R

1

pobierz.gif

4

Microwaves

LY2R

1

pobierz.gif

 

Rok 2016 - SP

Lp.

Kategoria

Znak stacji

Miejsce

Dyplom

1

50 MHz

SP1GPY

1

pobierz.gif

2

50 MHz

SP9EKF

2

pobierz.gif

3

50 MHz

SP3TL  

3

pobierz.gif

4

70 MHz

SP6TRX

1

pobierz.gif

5

70 MHz

SP3TL  

2

pobierz.gif

6

70 MHz

SP1GPY

3

pobierz.gif

7

144 MHz

SP1JNY

1

pobierz.gif

8

144 MHz

SP2FRY

2

pobierz.gif

9

144 MHz

SN2DX

3

pobierz.gif

10

432 MHz

SP1JNY

1

pobierz.gif

11

432 MHz

SP2DDV

2

pobierz.gif

12

432 MHz

SP2FRY

3

pobierz.gif

13

1.3 GHz

SP2DDV

1

pobierz.gif

14

1.3 GHz

SP3NK

2

pobierz.gif

15

1.3 GHz

SQ3TJD

3

pobierz.gif

16

Mikrofale

SP3TL  

1

pobierz.gif

17

Mikrofale

SP3NK

2

pobierz.gif

18

Mikrofale

SQ3TJD

3

pobierz.gif

Rok 2016 - OPEN

Lp.

Kategoria

Znak stacji

Miejsce

Dyplom

1

144 MHz

EW3AA

1

pobierz.gif

2

432 MHz

EW3AA

1

pobierz.gif

Rok 2015 - SP

Lp.

Kategoria

Znak stacji

Miejsce

Dyplom

1

50 MHz

SP1MVG  

1

pobierz.gif

2

50 MHz

SP1GPY

2

pobierz.gif

3

50 MHz

SP9WTQ

3

pobierz.gif

4

70 MHz

SP6TRX

1

pobierz.gif

5

70 MHz

SP1MVG  

2

pobierz.gif

6

70 MHz

SP3TL  

3

pobierz.gif

7

144 MHz

SP1JNY

1

pobierz.gif

8

144 MHz

SO3Z

2

pobierz.gif

9

144 MHz

SP1DFZ

3

pobierz.gif

10

432 MHz

SP1JNY

1

pobierz.gif

11

432 MHz

SP2DDV

2

pobierz.gif

12

432 MHz

SP2WPY

3

pobierz.gif

13

1.3 GHz

SP2WPY

1

pobierz.gif

14

1.3 GHz

SP9MM  

2

pobierz.gif

15

1.3 GHz

SQ5N

3

pobierz.gif

16

Mikrofale

SP3TL

1

pobierz.gif

17

Mikrofale

SP1JNY

2

pobierz.gif

18

Mikrofale

SP3NK

3

pobierz.gif

Rok 2015 - OPEN

Lp.

Kategoria

Znak stacji

Miejsce

Dyplom

1

144 MHz

EW3AA

1

pobierz.gif

2

432 MHz

LY2VA

1

pobierz.gif

3

1.3 GHz

LY2VA

1

pobierz.gif

4

Microwaves

LY2VA

1

pobierz.gif

Rok 2014 - SP

Lp.

Kategoria

Znak stacji

Miejsce

Dyplom

1

50 MHz

SP3TL  

1

pobierz.gif

2

50 MHz

SP3JMZ  

2

pobierz.gif

3

50 MHz

SN2DX

3

pobierz.gif

4

70 MHz

SP6TRX

1

pobierz.gif

5

70 MHz

SN3W

2

pobierz.gif

6

70 MHz

SP9HWY

3

pobierz.gif

7

144 MHz

SO3Z

1

pobierz.gif

8

144 MHz

SP1JNY

2

pobierz.gif

9

144 MHz

SP2DDV

3

pobierz.gif

10

432 MHz

SP1JNY

1

pobierz.gif

11

432 MHz

SP2DDV

2

pobierz.gif

12

432 MHz

SP2WPY

3

pobierz.gif

13

1.3 GHz

SP1JNY

1

pobierz.gif

14

1.3 GHz

SP2DDV

2

pobierz.gif

15

1.3 GHz

SQ5N

3

pobierz.gif

16

Mikrofale

SP1JNY

1

pobierz.gif

17

Mikrofale

SP3TL  

2

pobierz.gif

18

Mikrofale

SP9SOO

3

pobierz.gif

Rok 2014 - OPEN

Lp.

Kategoria

Znak stacji

Miejsce

Dyplom

1

144 MHz

UA2FT

1

pobierz.gif

2

432 MHz

RO2F

1

pobierz.gif

3

1.3 GHz

RO2F

1

pobierz.gif

Rok 2013 - SP

Lp.

Kategoria

Znak stacji

Miejsce

Dyplom

1

50 MHz

SP2CNW/SN2DX

1

pobierz.gif

2

50 MHz

SP3TL  

2

pobierz.gif

3

50 MHz

SP3JMZ  

3

pobierz.gif

4

70 MHz

SP3RNZ

1

pobierz.gif

5

70 MHz

SP9HWY

2

pobierz.gif

6

70 MHz

SP6GWB

3

pobierz.gif

7

144 MHz

SP1JNY

1

pobierz.gif

8

144 MHz

SP1MVG

2

pobierz.gif

9

144 MHz

SQ2SAT

3

pobierz.gif

10

432 MHz

SP1JNY

1

pobierz.gif

11

432 MHz

SP2DDV

2

pobierz.gif

12

432 MHz

SP2WPY

3

pobierz.gif

13

1.3 GHz

SP1JNY

1

pobierz.gif

14

1.3 GHz

SP2DDV

2

pobierz.gif

15

1.3 GHz

SQ1HMA

3

pobierz.gif

16

Mikrofale

SP1JNY

1

pobierz.gif

17

Mikrofale

SP9SOO

2

pobierz.gif

18

Mikrofale

SP3TL  

3

pobierz.gif

Rok 2013 - OPEN

Lp.

Kategoria

Znak stacji

Miejsce

Dyplom

1

144 MHz

LY2FN

1

pobierz.gif

2

432 MHz

LY2FN

1

pobierz.gif

3

1.3 GHz

LY2FN

1

pobierz.gif

4

Microwaves

LY2FN

1

pobierz.gif

Rok 2012 - SP

Lp.

Kategoria

Znak stacji

Miejsce

Dyplom

1

50 MHz

SP1WSR

1

pobierz.gif

2

50 MHz

SP1MVG  

2

pobierz.gif

3

50 MHz

SP1JNY

3

pobierz.gif

4

144 MHz

SP1MVG  

1

pobierz.gif

5

144 MHz

SP4TKR

2

pobierz.gif

6

144 MHz

SP2HPD

3

pobierz.gif

7

432 MHz

SP2DDV

1

pobierz.gif

8

432 MHz

SP2WPY

2

pobierz.gif

9

432 MHz

SP9SOO

3

pobierz.gif

10

1.3 GHz

SP5QAT  

1

pobierz.gif

11

1.3 GHz

SP2WPY

2

pobierz.gif

12

1.3 GHz

SP2DDV

3

pobierz.gif

13

Mikrofale

SP9SOO

1

pobierz.gif

14

Mikrofale

SP5QAT  

2

pobierz.gif

15

Mikrofale

SP1JNY

3

pobierz.gif

Rok 2012 - OPEN

Lp.

Kategoria

Znak stacji

Miejsce

Dyplom

1

144 MHz

LY2FN

1

pobierz.gif

2

432 MHz

LY2FN

1

pobierz.gif

3

1.3 GHz

LY2FN

1

pobierz.gif

4

Microwaves

LY2FN

1

pobierz.gif

Rok 2011 - SP

Lp.

Kategoria

Znak stacji

Miejsce

Dyplom

1

50 MHz

SP1WSR

1

pobierz.gif

2

50 MHz

SO2F

2

pobierz.gif

3

50 MHz

SP1MVG  

3

pobierz.gif

4

144 MHz

SP2IQW  

1

pobierz.gif

5

144 MHz

SP4TKR

2

pobierz.gif

6

144 MHz

SP1MVG  

3

pobierz.gif

7

432 MHz

SP2DDV

1

pobierz.gif

8

432 MHz

SP9SOO

2

pobierz.gif

9

432 MHz

SP7TEE

3

pobierz.gif

10

1.3 GHz

SP2DDV

1

pobierz.gif

11

1.3 GHz

SP2WPY

2

pobierz.gif

12

1.3 GHz

SP5QAT

3

pobierz.gif

13

Mikrofale

SP9SOO

1

pobierz.gif

Rok 2011 - OPEN

Lp.

Kategoria

Znak stacji

Miejsce

Dyplom

1

144 MHz

LY2FN

1

pobierz.gif

2

432 MHz

LY2FN

1

pobierz.gif

3

1.3 GHz

LY2FN

1

pobierz.gif

Rok 2010 - SP

Lp.

Kategoria

Znak stacji

Miejsce

Dyplom

1

50 MHz

SP1WSR

1

pobierz.gif

2

50 MHz

SP2CNW

2

pobierz.gif

3

50 MHz

SO1D

3

pobierz.gif

4

144 MHz

SO1D

1

pobierz.gif

5

144 MHz

SP2IQW  

2

pobierz.gif

6

144 MHz

SP1MVG/SP80MVG  

3

pobierz.gif

7

432 MHz

SP2DDV

1

pobierz.gif

8

432 MHz

SP7TEE

2

pobierz.gif

9

432 MHz

SP9SOO

3

pobierz.gif

10

1.3 GHz

SP7TEE

1

pobierz.gif

11

1.3 GHz

SP5QAT  

2

pobierz.gif

12

1.3 GHz

SP9SOO

3

pobierz.gif

13

Mikrofale

SP9SOO

1

pobierz.gif

14

Mikrofale

SP9COO

2

pobierz.gif

Rok 2010 - OPEN

Lp.

Kategoria

Znak stacji

Miejsce

Dyplom

1

144 MHz

LY2WR

1

pobierz.gif

2

432 MHz

LY2WR

1

pobierz.gif

 

Rok 2009 - SP

Lp.

Kategoria

Znak stacji

Miejsce

Dyplom

1

50 MHz

SP1DRD

1

pobierz.gif

2

50 MHz

SQ8GBG

2

pobierz.gif

3

50 MHz

SP3NYF

3

pobierz.gif

4

144 MHz

SP2IPK

1

pobierz.gif

5

144 MHz

SP2IQW  

2

pobierz.gif

6

144 MHz

SP1MVG  

3

pobierz.gif

7

432 MHz

SP7VVB

1

pobierz.gif

8

432 MHz

SP9SOO

2

pobierz.gif

9

432 MHz

SP2IPK

3

pobierz.gif

10

1.3 GHz

SP2IPK

1

pobierz.gif

11

1.3 GHz

SP9SOO

2

pobierz.gif

12

1.3 GHz

SP2WPY

3

pobierz.gif

13

Mikrofale

SP9SOO

1

pobierz.gif

14

Mikrofale

SN9D

2

pobierz.gif

Rok 2009 - OPEN

Lp.

Kategoria

Znak stacji

Miejsce

Dyplom

1

144 MHz

LY2SA

1

pobierz.gif

Rok 2008 - SP

Lp.

Kategoria

Znak stacji

Miejsce

Dyplom

1

144 MHz

SP4SAS

1

pobierz.gif

2

144 MHz

SP2IPK

2

pobierz.gif

3

144 MHz

SP1MVG  

3

pobierz.gif

4

432 MHz

SP2IPK

1

pobierz.gif

5

432 MHz

SP9SOO

2

pobierz.gif

6

432 MHz

SP7VVB

3

pobierz.gif

7

1.3 GHz

SP9SOO

1

pobierz.gif

8

1.3 GHz

SP2IPK

2

pobierz.gif

9

1.3 GHz

SP9BGS

3

pobierz.gif

10

Mikrofale

SP9SOO

1

pobierz.gif

Rok 2008 - OPEN

Lp.

Kategoria

Znak stacji

Miejsce

Dyplom

1

144 MHz

LY2SA

1

pobierz.gif

2

432 MHz

LY2SA

1

pobierz.gif