--------------- DXCC zrobione ----------------------
LY:  3  YL:  2  SP:  1  

-------------- Kwadraty zrobione ---------------------
KO16: 2  KOØ2: 1  KO25: 1  KO15: 1  KO24: 1  


       QSO  QSO Pkt  Kwadr.  Punkty  DXCC  AVG DX   ODX
-------------------------------------------------------------------------------------
Zgłoszone    6   1017   5   3517  4   169.5Km  349Km SQ5N/KOØ2LH
Obliczone    6   1020   5   3520  3    170Km  349Km SQ5N/KOØ2LH

-- obliczona końcowa liczba punków (TOTAL score) różna od zgłoszonej liczby punktów o 3
-- obliczona liczba punktów za QSO rózna od zgłoszonej liczby punktów za QSO o 3

"59(9)" odebranych: 67%
"59(9)" nadanych:  50%
                       Points      RS(T)
QSO# Czas     Znak      Lokator  LOG ROBOT Emisja TX RX DXCC, dodatkowe info dot. analizy
------------------------------------------------------------------------------------------------
#001 221018 17:09 LY2BDA     KO24MQ   73   74 CW   599 599 LY (Lithuania) -- obliczone punkty różnią się od punktów zgłoszonych o 1! 
#002 221018 17:26 YL2AO      KO16DK  201  201 CW   559 559 YL (Latvia) 
#003 221018 17:35 LY2R      KO15VS   98   98 CW   599 599 LY (Lithuania) 
#004 221018 18:58 LY2BAW     KO25KA   60   61 CW   599 599 LY (Lithuania) -- obliczone punkty różnią się od punktów zgłoszonych o 1! 
#005 221018 19:06 YL2AJ      KO16OX  236  237 CW   579 559 YL (Latvia) -- obliczone punkty różnią się od punktów zgłoszonych o 1! 
#006 221018 19:48 SQ5N      KOØ2LH  349  349 CW   559 599 SP (Poland)