--------------- DXCC zrobione ----------------------
OK:  1  

-------------- Kwadraty zrobione ---------------------
JO7Ø: 1  

       QSO  QSO Pkt  Kwadr.  Punkty  DXCC  AVG DX   ODX
-------------------------------------------------------------------------------------
Zgłoszone    1    320   1    320  10    320Km  32ØKm OK1TEH/JO7ØFD
Obliczone    1    321   1    821  1    321Km  321Km OK1TEH/JO7ØFD

-- obliczona końcowa liczba punków (TOTAL score) różna od zgłoszonej liczby punktów o 501
-- obliczona liczba punktów za QSO rózna od zgłoszonej liczby punktów za QSO o 1

"59(9)" odebranych: 100%
"59(9)" nadanych:  100%
INFO: Nie znaleziono klubu. Prosimy o wypełnienie pola PClub= i ponowne załadowanie logu.

Points RS(T) QSO# Czas Znak Lokator LOG ROBOT Emisja TX RX DXCC, dodatkowe info dot. analizy ------------------------------------------------------------------------------------------------ #001 180109 20:13 OK1TEH JO7ØFD 320 321 SSB 59 59 OK (Czech Republic) -- obliczone punkty różnią się od punktów zgłoszonych o 1!