--------------- DXCC zrobione ----------------------
OK:  2  HA:  1  

-------------- Kwadraty zrobione ---------------------
JO8Ø: 1  JN97: 1  JO7Ø: 1  

       QSO  QSO Pkt  Kwadr.  Punkty  DXCC  AVG DX   ODX
-------------------------------------------------------------------------------------
Zgłoszone    3   1110   3   2610  0    370Km  47ØKm OK1TEH/JO7ØFD
Obliczone    3   1110   3   2610  2    370Km  47ØKm OK1TEH/JO7ØFD


"59(9)" odebranych: 33%
"59(9)" nadanych:  67%
INFO: Nie znaleziono klubu. Prosimy o wypełnienie pola PClub= i ponowne załadowanie logu.

Points RS(T) QSO# Czas Znak Lokator LOG ROBOT Emisja TX RX DXCC, dodatkowe info dot. analizy ------------------------------------------------------------------------------------------------ #001 180109 20:18 OK1TEH JO7ØFD 470 470 SSB 59 59 OK (Czech Republic) #002 180109 20:26 HA5HY JN97PP 294 294 SSB 55 55 HA (Hungary) #003 180109 20:50 OK1FPR JO8ØCE 346 346 CW 599 559 OK (Czech Republic)