--------------- DXCC zrobione ----------------------
SM:  5  SP:  2  LY:  2  YL:  1  UA2: 1  


-------------- Kwadraty zrobione ---------------------
KO16: 1  JO89: 1  KO15: 1  JO86: 1  KOØ4: 1  
JO93: 1  JO58: 1  KO25: 1  JO75: 1  JO83: 1  
JO65: 1  

       QSO  QSO Pkt  Kwadr.  Punkty  DXCC  AVG DX   ODX
-------------------------------------------------------------------------------------
Zgłoszone    11   3744   11   9244  6   340.4Km  671Km SM6VTZ/JO58UJ
Obliczone    11   3747   11   9247  5   340.6Km  671Km SM6VTZ/JO58UJ

-- obliczona końcowa liczba punków (TOTAL score) różna od zgłoszonej liczby punktów o 3
-- obliczona liczba punktów za QSO rózna od zgłoszonej liczby punktów za QSO o 3

"59(9)" odebranych: 64%
"59(9)" nadanych:  36%
                       Points      RS(T)
QSO# Czas     Znak      Lokator  LOG ROBOT Emisja TX RX DXCC, dodatkowe info dot. analizy
------------------------------------------------------------------------------------------------
#001 200519 17:25 SK7MW      JO65MJ  481  482 CW   559 599 SM (Sweden) -- obliczone punkty różnią się od punktów zgłoszonych o 1! 
#002 200519 17:44 SM6VTZ     JO58UJ  671  671 CW   559 559 SM (Sweden) 
#003 200519 17:51 LY3DE      KO25SJ  325  325 CW   559 559 LY (Lithuania) 
#004 200519 18:13 SM7DTE     JO75CN  410  411 CW   559 599 SM (Sweden) -- obliczone punkty różnią się od punktów zgłoszonych o 1! 
#005 200519 18:16 SP2DDV     JO83VE  255  255 CW   599 599 SP (Poland) 
#006 200519 18:20 SP2CNW     JO93AI  230  230 CW   549 549 SP (Poland) 
#007 200519 18:26 UA2FL      KOØ4FQ   15   15 CW   599 599 UA2 (Kaliningrad) 
#008 200519 18:40 YL2AJ      KO16OX  293  293 CW   579 599 YL (Latvia) 
#009 200519 19:01 SMØBHN     JO89WI  530  531 CW   559 559 SM (Sweden) -- obliczone punkty różnią się od punktów zgłoszonych o 1! 
#010 200519 19:35 LY2R      KO15VS  232  232 CW   599 599 LY (Lithuania) 
#011 200519 19:44 SM7LCB     JO86GH  302  302 CW   599 599 SM (Sweden)