--------------- DXCC zrobione ----------------------
G:  8  F:  7  ON:  1  

-------------- Kwadraty zrobione ---------------------
JOØ1: 2  IO91: 2  JNØ8: 2  IN99: 2  IO7Ø: 1  
IO92: 1  JN18: 1  IO9Ø: 1  JOØ2: 1  JO11: 1  
JOØØ: 1  JNØ9: 1  

       QSO  QSO Pkt  Kwadr.  Punkty  DXCC  AVG DX   ODX
-------------------------------------------------------------------------------------
Zgłoszone    16   3067   12   36804  0   191.7Km  389Km MØAFJ/P/IO7ØJF
Obliczone    16   3069   12   9069  3   191.8Km  389Km MØAFJ/P/IO7ØJF

-- obliczona końcowa liczba punków (TOTAL score) różna od zgłoszonej liczby punktów o -27735
-- obliczona liczba punktów za QSO rózna od zgłoszonej liczby punktów za QSO o 2

"59(9)" odebranych: 69%
"59(9)" nadanych:  75%

----------------------------------------
Finally the conditions were not so good with UK on 23 cm Thanks for QSO,low signals, QSB and radar bursts. 73-Philippe Généré par WinREF-THF Version 8.5.21 
----------------------------------

                       Points      RS(T)
QSO# Czas     Znak      Lokator  LOG ROBOT Emisja TX RX DXCC, dodatkowe info dot. analizy
------------------------------------------------------------------------------------------------
#001 200915 17:02 F4HOG/P     JNØ9OJ   82   82 SSB  59 59 F (France) 
#002 200915 17:06 F1ASJ      IN99XG   39   39 SSB  59 59 F (France) 
#003 200915 17:08 F1BHL/P     IN99RI   56   56 SSB  59 59 F (France) 
#004 200915 17:18 F1MKG      JNØ8KQ  116  116 SSB  59 59 F (France) 
#005 200915 17:20 F4CHA      JNØ8GS   98   98 SSB  59 59 F (France) 
#006 200915 17:53 ON/PAØMHE    JO11PF  288  289 SSB  55 52 ON (Belgium) -- obliczone punkty różnią się od punktów zgłoszonych o 1! 
#007 200915 18:33 F4HRD      JOØØXX  201  201 SSB  59 59 F (France) 
#008 200915 19:11 G3XDY      JOØ2OB  284  284 SSB  59 55 G (England) 
#009 200915 19:13 G4ZTR      JOØ1KW  265  265 SSB  59 59 G (England) 
#010 200915 19:16 G3TCU/P     IO91RF  187  187 SSB  59 59 G (England) 
#011 200915 19:26 G7LRQ      IO91TQ  235  235 SSB  55 53 G (England) 
#012 200915 19:27 G4GFI/P     JOØ1BB  162  163 SSB  59 59 G (England) -- obliczone punkty różnią się od punktów zgłoszonych o 1! 
#013 200915 19:32 F1CXX      JN18AT  165  165 SSB  59 59 F (France) 
#014 200915 19:54 MØAFJ/P     IO7ØJF  389  389 SSB  55 57 G (England) 
#015 200915 19:58 G4CZP/P     IO9ØJO  147  147 SSB  55 55 G (England) 
#016 200915 20:24 G4ODA      IO92WS  353  353 SSB  59 59 G (England)