--------------- DXCC zrobione ----------------------
UA2: 1  SP:  1  

-------------- Kwadraty zrobione ---------------------
KOØ4: 1  JO94: 1  

       QSO  QSO Pkt  Kwadr.  Punkty  DXCC  AVG DX   ODX
-------------------------------------------------------------------------------------
Zgłoszone    2   1460   2   1460  0    730Km  131Km SP2WPY/JO94FL
Obliczone    2    146   2   1146  2     73Km  131Km SP2WPY/JO94FL

-- obliczona końcowa liczba punków (TOTAL score) różna od zgłoszonej liczby punktów o -314
-- obliczona liczba punktów za QSO rózna od zgłoszonej liczby punktów za QSO o -1314

"59(9)" odebranych: 100%
"59(9)" nadanych:  100%
                       Points      RS(T)
QSO# Czas     Znak      Lokator  LOG ROBOT Emisja TX RX DXCC, dodatkowe info dot. analizy
------------------------------------------------------------------------------------------------
#001 211116 19:57 SP2WPY     JO94FL  1310  131 CW   599 599 SP (Poland) -- obliczone punkty różnią się od punktów zgłoszonych o -1179! 
#002 211116 20:55 RA2FGG     KOØ4GT  150   15 CW   599 599 UA2 (Kaliningrad) -- obliczone punkty różnią się od punktów zgłoszonych o -135!