--------------- DXCC zrobione ----------------------
UA2: 4  SP:  3  LY:  3  EU:  1  OZ:  1  
SM:  1  YL:  1  

-------------- Kwadraty zrobione ---------------------
KO15: 3  KOØ4: 2  KOØ5: 2  JO94: 2  JO83: 1  
KO33: 1  JO86: 1  KO37: 1  JO55: 1  

       QSO  QSO Pkt  Kwadr.  Punkty  DXCC  AVG DX   ODX
-------------------------------------------------------------------------------------
Zgłoszone    14   3116   10   3116  0   222.6Km  546Km OZ6TY/JO55XE
Obliczone    14   3116   9   7616  7   222.6Km  546Km OZ6TY/JO55XE

-- obliczona końcowa liczba punków (TOTAL score) różna od zgłoszonej liczby punktów o 4500
-- obliczona liczba kwadratów różna od liczby zgłoszonych kwadratów o -1

"59(9)" odebranych: 100%
"59(9)" nadanych:  86%
                       Points      RS(T)
QSO# Czas     Znak      Lokator  LOG ROBOT Emisja TX RX DXCC, dodatkowe info dot. analizy
------------------------------------------------------------------------------------------------
#001 210406 17:03 LY1CR      KO15CL  142  142 CW   599 599 LY (Lithuania) 
#002 210406 17:30 RA2FX      KOØ5XB  105  105 CW   599 599 UA2 (Kaliningrad) 
#003 210406 17:33 LY2CH      KO15OV  220  220 CW   599 599 LY (Lithuania) 
#004 210406 17:39 YL2GD      KO37ML  513  513 CW   559 599 YL (Latvia) 
#005 210406 18:03 RA2FB      KOØ5WB  100  100 CW   599 599 UA2 (Kaliningrad) 
#006 210406 18:12 UA2FZ      KOØ4FK   28   28 CW   599 599 UA2 (Kaliningrad) 
#007 210406 19:14 SM7LCB     JO86GH  306  306 CW   559 599 SM (Sweden) 
#008 210406 19:19 SP2HHX     JO94HI  124  124 CW   599 599 SP (Poland) 
#009 210406 19:20 OZ6TY      JO55XE  546  546 CW   599 599 OZ (Denmark) 
#010 210406 19:23 LY2R      KO15VC  219  219 CW   599 599 LY (Lithuania) 
#011 210406 19:41 RA2FGG     KOØ4GT   15   15 CW   599 599 UA2 (Kaliningrad) 
#012 210406 19:50 EU1AI      KO33SV  468  468 CW   599 599 EU (Belarus) 
#013 210406 20:29 SP2FRY     JO83WR  199  199 CW   599 599 SP (Poland) 
#014 210406 20:50 SP2WPY     JO94FL  131  131 CW   599 599 SP (Poland)